Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 18115/R
tel/fax: 032-7716167     mob.: 0905 603 217, 0905 603 218