Ponúkame:
Zameraním montážnej časti firmy je kompletné poskytovanie služieb v oblasti elektrických zariadení pri:

realizácii  montáží meracej a regulačnej techniky
realizácii  montáží silnoprúdových zariadení
realizácii  montáží monitorovacích systémov výskytu plynov
realizácii  montáží bleskozvodov
výrobe rozvádzačov NN do 1000A
vykonávaní odborných skúšok a prehliadok v oblasti elektro
dodávkach inštalačného materiálu
projektovaní
zabezpečovania objektov
montáž a servis bránovej techniky